Erhvervsgrunduddannelse – til virksomheden

Hvad er EGU?

ErhvervsGrundUddannelsen (EGU) er målrettet de elever, der lærer bedst gennem joberfaring i enten privat eller offentlig virksomhed. Eleverne på EGU motiveres afat komme ud i en virksomhed, hvor de med deres praktiske evner bidrager i den daglige drift. Målet er i sidste ende at forberede eleverne, så de bliver klar til at starte på en erhvervsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

EGU-uddannelsen er 2-årig og består af 2/3 praktik og 1/3 skole. Under praktikforløbet vil eleven modtage elevløn af din virksomhed, mens skolen betaler skoleydelse, når eleven er på skole. Din virksomhed vil altså kun skulle betale for den tid, eleven er i praktik i virksomheden. Du har desuden mulighed for at ansøge om en bonus på op til 40.000 kr. for at have en EGU-elev. Vi hjælper dig naturligvis med dette.

Hvordan foregår samarbejdet?

Som virksomhed har du altid en fast tilknyttet vejleder, som også vil være din kontaktperson gennem hele elevens forløb. På den måde kan du nemt og hurtigt komme i kontakt med os. Vejlederen laver alt dokumentation og papirarbejde.

Når vi matcher en elev med en virksomhed, arbejder vi ud af en dialogbaseret tilgang til samarbejdet, og vi lytter først og fremmest til dig og din virksomheds behov. Når eleven er på skole, skræddersyr vi ofte undervisningen, så den tager udgangspunkt i både eleven og din virksomhed. Vi sender kun elever ud, hvis vi vurderer, der er potentielt match, så det bliver en succesoplevelse for begge parter.

Vi oplever ofte, at mange af vores samarbejdsvirksomheder bliver så glade for eleven, så de efterfølgende laver en aftale om enten ansættelse eller læreplads. Det kalder vi win-win!

Skal din virksomhed også have glæde af et samarbejde?

Så er vores vejledere klar til at fortælle dig mere om dine muligheder.

Kontakt en EGU vejleder

Christian SkotteEGU-vejledercsk@fgufyn.dk92 90 88 83
Dorthe Hatting Bruun KnudsenEGU-vejlederdhk@fgufyn.dk51 85 69 03
Berit Slot HermansenEGU/PGU-vejlederbsh@fgufyn.dk24 96 00 22

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik