Frederik har færdiggjort Den almene grunduddannelse (AGU) på FGU FYN Odense. Frederik er nu klar til at starte på HF efter sommerferien.