Mette, fra fagtemaet Byg, bolig og anlæg, er gået fra EGU elev til mesterlære.