AGU – FGU FYN Nyborg

AGU er en forkortelse af Almen Grunduddannelse.

AGU er for dig, der gerne vil forbedre dig i et eller flere boglige fag for at søge ind på en ungdomsuddannelse. AGU består af undervisning i almenfag som dansk, matematik og engelsk.

På AGU har du 2/3 teori og 1/3 praksis.

Undervisningen er tæt koblet til praksis. Det betyder, at du arbejder med, hvordan man kan bruge den teoretiske viden til at løse konkrete problemstillinger ude i virkeligheden. Derudover arbejder du med forskellige projekter og temaer.

På FGU FYN Nyborg tilbyder vi følgende fag på AGU:

 • Dansk
 • Matematik
 • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdeslære og erhvervslære)
 • Engelsk
 • Samfundsfag
 • Naturfag

I løbet af din AGU kan du også komme i erhvervstræning (praktik) i en lokal virksomhed i op til 2 uger ad gangen (op til 4 uger hvert halve år), hvor du kan få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads.

På AGU kan du blive kvalificeret til efterfølgende at fortsætte på en erhvervsuddannelse, en 2-årig hf eller anden gymnasial uddannelse.

For at blive kvalificeret til at kunne starte direkte på den 2-årige hf, skal du tage forberedelseseksamen til den 2-årige hf, der består af følgende fag:

 • Dansk på D-niveau eller Dansk som andetsprog på D-niveau.
 • Engelsk på D-niveau.
 • Matematik på D-niveau.
 • Samfundsfag på mindst G-niveau.
 • Naturfag på mindst G-niveau.

Prøver og beviser

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

I det eller de andre fag, du har fulgt på enten G-, E- eller D-niveau, får du en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer; herunder karakterer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Når du afslutter AGU med forberedelseseksamen til den 2-årige hf, får du et uddannelsesbevis.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik