Vi har haft besøg af Tina Firlings og Thomas Jakobsen, læringskonsulenter for FGU, fra STUK Børne- og undervisningsministeriet.
De fik en rundvisning på FGU FYN Odense og fik et grundigt indtryk af vores fagtemaer Jordbrug, skovbrug og fiskeri, dyrehold, Byg, bolig og anlæg samt Service og transport som holder til ude ved Alex Andersen.