Hans Ole Rasksen
Faglærer
Mad og ernæring
92 90 88 61