Karsten Bangsgaard
Faglærer og AMR
Jordbrug, skovbrug og fiskeri
61 22 35 61