Saliha Djebbara
Almenlærer
Handel og kundeservice
Kommunikation og medier
92 90 88 22