Tina Rasmussen
Faglærer
Mad og ernæring
Kerteminde