Eleverne på FGU FYN Odense har været til fritidsjobbazar, som var sat op i samarbejde med Sparekassen Sjælland-Fyn, Fynsk Erhverv og lige adgang. Her kunne eleverne høre om forskellige jobs, og efter eleverne havde hørt om de forskellige jobs, kunne de gå over til den virksomhed, de synes var spændende og måske fået lavet en aftale omkring ansøgning til job.