Hvad med min fremtid?

Af skoleleder Michael Edsen-Johansen

Som ung oplever mange, at de står ved en skillevej og finder det komplekst at finde vej ind i voksendommen og spørgsmålet ”hvem kan jeg blive?” fylder. Hvor- dan skal det ønskede liv blive til, når man har mødt modgang og alle omkring én, siger, man skal tage en uddannelse?

Det og mange andre spørgsmål er spørgsmål som vores elever på Omsorg & Sundhed FGU FYN Odense dag- ligt stiller til sig selv og hinanden. Derfor har FGU-lærer Ulla Klindt Gahrn inviteret en pædagogstuderende på besøg – en ung kvinde som Ulla tidligere har undervist.

Cecilia Lauersen er pædagogstuderende ved UCL, og har siden hun var 6 år gammel vidst, hun ville arbejde med mennesker. I en alder af 30 år er det et drømmescenarie, der er ved at gå i opfyldelse. Ve- jen dertil har dog ikke været den direkte vej, som mange politikere ønsker. Cecilia har haft behov for at lære sig selv bedre at kende, og hvilke kompetencer hun besidder. I en alder af 27 år afsluttede Cecilia sin studentereksamen og havde da det nødvendige snit for at kunne søge optagelse på den ønskede professionsbachelor; pædagog.

”TAG DET ROLIGT! Vi skal arbejde hele livet. Jeg er først 31,5 år når jeg er færdiguddannet, og jeg var aldrig nået i mål, hvis ikke det var fordi jeg fik muligheden for at reflektere over, hvem jeg var som menneske, og hvilke kompetencer jeg havde.”

Inden Cecilia startede på sit drømmestudie, har hun også arbejdet i ældreplejen. Det var en oplevelse hun ikke ville have været foruden, og afklarede hende i, at selv om hun havde haft sygeplejerskeuddannelse i baghovedet, så er det pædagogikken hun brænder for – og ikke mindst at arbejde med mennesker.

Cecilia gav dette råd til eleverne, da hun blev spurgt til, hvilket råd hun ville give elever, der er uafklarede i forhold til uddannelse og fremtiden:

”Jeg ville vælge nogle forskellige fag- ligheder og undersøge om muligheden for en praktik kunne være realistisk, for så har du mulighed for at have det i egne hænder og måske gør det én

klogere.”

 

Efter endt studie håber Cecilia at få arbejde inden for skole/fritidsområdet, men hun kan også godt se sig i et job i fx vuggestue eller inden for special- området.

Indvielsen i Cecilie uddannelsesrejse var til stor inspiration for fagtemaets elever, og der var flere elever, der kunne spejle sig i hende. At de ikke går den lige vej, og finder det svært at finde vejen ind i voksendom- men. Efter besøget talte jeg med fagtemaelev Nafisa om hende oplevelser af besøget, her var meldingen klar:

Hun er virkelig en inspirerende ung kvinde

Nafisa var glad for, at Cecilia tog nogle tunge emner op, som de selv går og dealer med i hverdagen. Mødet med Cecilia har gjort, at hun nu ikke selv ser uddannelse som noget, der virker fjernt og uoverkommeligt.

Dage som disse vil vi have flere af på FGU FYN Odense. Det giver de unge et øget mod på livet og uddannelse at møde person, der selv har taget ”omvejen” til uddannelse.