AGU – FGU FYN Kerteminde

AGU er en forkortelse af Almen GrundUddannelse.

AGU er for dig, der gerne vil forbedre dig i et eller flere boglige fag for at søge ind på en ungdomsuddannelse. AGU består af undervisning i almenfag som dansk, matematik og engelsk.

På AGU er 2/3 teori og 1/3 praksis.

Undervisningen er tæt koblet til praksis. Det betyder, at du arbejder med, hvordan man kan bruge den teoretiske viden til at løse konkrete problemstillinger ude i virkeligheden. Derudover arbejder du med forskellige projekter og temaer.

På FGU FYN i Kerteminde tilbyder vi følgende fag på AGU

  • Dansk
  • Matematik
  • Identitet og medborgerskab.
  • Engelsk
  • Samfundsfag
  • Naturfag
  • PASE (Privat økonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære)

På AGU kan du blive kvalificeret til efterfølgende at forsætte på en erhvervsuddannelse, en 2-årig HF eller anden gymnasial uddannelse.

Prøver og beviser.

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten G, E eller D niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins skalaen.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik