På FGU FYN Odense bliver der taget hånd om dine læse- og skrivevanskeligheder. Er du allerede testet ordblind, eller har du en mistanke om, at du er ordblind, så står vores ordblindevejledere klar til at hjælpe dig.