Ungdommens uddannelsesvejledning sætter i uge 5 fokus på ungdomsuddannelsernes støttetilbud til unge ordblinde.

Læs mere