AGU – FGU FYN Nordfyn

AGU er en forkortelse af Almen GrundUddannelse.

AGU er for dig, der gerne vil forbedre dig i et eller flere boglige fag for at søge ind på en ungdomsuddannelse. AGU består af undervisning i almenfag som dansk, matematik og engelsk.

På AGU har du 2/3 teori og 1/3 praksis.

Undervisningen er tæt koblet til praksis. Det betyder, at du arbejder med, hvordan man kan bruge den teoretiske viden til at løse konkrete problemstillinger ude i virkeligheden. Derudover arbejder du med forskellige projekter og temaer.

På FGU FYN Nordfyn tilbyder vi følgende fag på AGU:

 • Dansk
 • Matematik
 • Identitet og medborgerskab
 • Engelsk
 • Samfundsfag
 • Naturfag

I løbet af din AGU kan du også komme i erhvervstræning (praktik) i en lokal virksomhed i op til 2 uger ad gangen (op til 4 uger hvert halve år), hvor du kan få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads. Du kan også kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser.

På AGU kan du blive kvalificeret til efterfølgende at fortsætte på en erhvervsuddannelse, en 2-årig hf eller anden gymnasial uddannelse.

For at blive kvalificeret til at kunne starte direkte på den 2-årige hf, skal du tage forberedelseseksamen til den 2-årige hf, der består af følgende fag:

 • Dansk på D-niveau eller Dansk som andetsprog på D-niveau.
 • Engelsk på D-niveau.
 • Matematik på D-niveau.
 • Samfundsfag på mindst G-niveau.
 • Naturfag på mindst G-niveau.

Prøver og beviser

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

I det eller de andre fag, du har fulgt på enten G-, E- eller D-niveau, får du en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer; herunder karakterer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Når du afslutter AGU med forberedelseseksamen til den 2-årige hf, får du et uddannelsesbevis.

Du vil møde følgende personer på holdet

Anne-Grete NielsenAlmenlæreragn@fgufyn.dk93 30 11 17
Connie Diamant JensenVejledercdj@fgufyn.dk51 85 69 16
Jesper AalbækAlmenlærer og TR jaa@fgufyn.dk92 90 88 80

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik