Elevråd – FGU FYN Nordfyn

Som elev på FGU FYN Nordfyn har du gode muligheder for at få medindflydelse og tage ansvar; ikke alene på din egen situation men også på skolens hverdag. Elevrådet på FGU FYN Nordfyn behandler emner, der er vigtige for elevernes læring og trivsel.

Skolens elevråd arbejder efter demokratiske principper. Der afholdes elevrådsmøder ca. hver 5. uge. Hvert hold kan vælge en elevrepræsentant og en suppleant. Elevrådet konstituerer sig selv med formand og næstformand ifølge vedtægterne. Skoleleder fungerer som elevrådets sekretær.

Skoleleder indkalder til møderne og sørger for, at der bliver skrevet dagsorden og referat. Formand og næstformand har ansvaret for at dele referater med alle elever og lærere samt hænge referater op på elevrådets opslagstavle. Formand og næstformand kan også orientere skolens øvrige elever ved samlinger; f.eks. spisesamling. Repræsentanter og evt. suppleanter gennemgår referat på holdene og sørger for at informere eleverne der.

Læs om elevråds vedtægter her

Tilknyttede personer

Sally Alexandra StrateSkoleleder Nordfynsal@fgufyn.dk28 25 79 78
FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik