FGU FYN Assens genåbning

FGU FYN Assens er delvis genåbnet for elever, i forhold til de retningslinjer myndighederne har udstukket. Da der indtil videre kun er tale om delvis genåbning kan der være forskel på om og hvornår du skal møde til undervisning. Du får nærmere information fra din lærer, hvordan undervisningen bliver for dig.

Krav til test
Ved fysisk fremmøde på skolen, skal du kunne fremvise dokumentation for en test med negativt prøvesvar. Testen må ikke være mere end 72 timer gammel.
Både kviktest (antigentest) og PCR-test er gyldig dokumentation.

Manglende dokumentation for negativ test betyder, at du ikke kan deltage i undervisningen og dette kan medføre ulovligt fravær og deraf træk i skoleydelse, samt manglende undervisningstilbud.

Positivt testresultat
I tilfælde af positivt testresultat gælder de almindelige regler ved fravær ifm. sygdom og du skal
følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer ift. selvisolation mv.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik