Basis – FGU FYN Odense

BASIS
På basis tilrettelægger vi et forløb, hvor du bliver klar til at forsætte på et FGU-spor eller kan overgå til en ungdomsuddannelse.

PGU-basis
PGU-basis er for dig, som gerne vil noget praktisk, men ikke er helt afklaret om hvilken uddannelse og job du stiler efter.

Du kommer ud på et eller flere værksteder på skolen, afprøver det og bliver afklaret i forhold til, hvilket fagtema du vil fordybe dig i.

AGU-basis sprog
AGU-basis sprog er for dig, hvor det danske sprog er nyt for dig og du har behov for indføring i dansk og sprogtræning. I tilbuddet får du undervisning i dansk som andetsprog (DSA), sprogtræning, matematik og kulturforståelse. I undervisningen i DSA er der både fokus på de faglige og de sproglige områder. Og der arbejdes med følgende kompetenceområder: læsning, skrivning, lytning og tale.

AGU-basis webinar
Webinar er for dig, hvor din UUO-vejleder har visiteret dig til at starte på FGU via online undervisning, fordi du har angst eller andre visiterede udfordringer, der kræver onlineundervisning.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik