Samværsregler – FGU FYN Odense

Ordens- og samværsregler på FGU FYN

for at alle kan lærer og trives på vores fælles skole.

 • Vis hensyn til hinanden.
 • Vi accepterer ikke mobning
 • Vold og trusler er forbudt
 • Følg din uddannelses- og forløbsplan og deltag aktivt i undervisning og læringsaktiviteter.
 • Indgå positivt i samarbejde med skolekammerater under de rammer- læreren stiller.
 • Meld dit fravær til skolen via telefonopkald til det telefonnr.- du har fået udleveret på første skoledag. Melder du ikke dit fravær som aftalt- trækkes du i skoleydelse.
 • Kommer du for sent eller går før tid, trækkes du i skoleydelse for den tid, du mangler af din skoledag; dog mindst 30 minutter.
 • Bliv på skolen eller der hvor undervisningen foregår.
 • Mobiltelefonen bruges som et positivt redskab, når det er relevant i din undervisning. Lyd- og billedoptagelser bruges med respekt for andres grænser.
 • Elever medbringer computer til undervisningen. Hvis der er særlige forhold, kan elev ansøge om lån af computer på skolen.
 • FGU FYN er røgfri i skole- og arbejdstid.
 • Det er forbudt at medbringe og indtage rusmidler. Elever med misbrug skal indgå i forløb med målet om, at eleven får et ønske om et liv uden misbrug.
 • Vær med til at der er rart, rent og ryddeligt på skolen.
 • Arbejdstøj anvendes, hvor det kræves.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik